Fas­ten Rü­gen, Fas­ten­wan­dern Rü­gen und Baye­ri­scher Wald mit Yo­ga

Ak­tu­el­les

21.10.-28.10. und 28.10.-04.11.2017: Yo­ga und Fas­ten­wan­dern im Baye­ri­schen Wald ab 455 EUR/Wo­che!

Fas­ten­wan­dern und Yo­ga Baye­ri­scher Wald

1 Wo­che Fas­ten­wan­dern Baye­ri­scher Wald ab 448 €, zu­sätz­lich mit Yo­ga ab 568 €
Ter­mi­ne: 21.10.-28.10. + 28.10.-04.11.17, 24.03.-31.03., 31.03.-07.04., 07.04.-14.04.18.

Fas­ten Rü­gen: Strand­ho­tel "El­de­na" in Lob­be

1 Wo­che Fas­ten­wan­dern Rü­gen ab 419 EUR, mit Yo­ga ab 539 EUR

Ter­min: 09.12.-16.12.17, 06.01.-13.01., 24.02.-03.03., 10.03.-17.03. und 17.11.-24.11.2018

Fas­ten Rü­gen Ho­tel "Atri­um am Meer"/Ju­li­us­ruh

1 Wo­che Fas­ten­wan­dern Rü­gen im 3 Ster­ne Ho­tel "Atri­um am Meer"/Ju­li­us­ruh/Rü­gen ab 639 EUR. Ter­min:  30.09.-07.10. und 18.11.-25.11.2017

Ak­tiv und fit mit Yo­ga

Be­su­chen Sie auch un­se­re Web­sei­te mit den Yo­ga­wo­chen in­klu­si­ve Wan­dern oder Aus­flügen je­doch oh­ne Fas­ten!

Fas­ten Ho­tel "Vil­la Sa­no" in Ba­a­be auf Rü­gen

1 Wo­che Fas­ten­wan­dern Rü­gen ab 639 EUR, mit Yo­ga ab 759 EUR

Ter­mi­ne: 25.11.-02.12.2017, 10.02.-17.02. und 01.12.-08.12.2018

Fas­ten Haus "See­ad­ler" in Sel­lin auf Rü­gen

1 Wo­che Fas­ten­wan­dern Rü­gen ab 427 EUR, mit Yo­ga ab 547 EUR

Ter­mi­ne: 02.12.-09.12.2017, 20.01.-27.01., 27.01.-03.02., 20.04.-27.04. und 13.10.-20.10.2018