An­fahrts­weg Haus "See­ad­ler" in Sel­lin auf Rü­gen

Ak­tu­el­les

Strand­ho­tel El­de­na/Lob­be 02.03.-09.03., 09.03.-16.03., 16.03.-23.03., 23.03.-30.03.2019, See­ad­ler/Sel­lin 30.03.-06.04.2019

See­ad­ler Sel­lin/Rü­gen

Sta­tis­tik

An­fra­ge/Bu­chung

Yo­ga, Fas­ten, Wan­dern

Tel.: 
Mo­bil:

+49 (0) 3838 - 8223606

+49 0170 - 80 54 613

An­fahrt
Haus "See­ad­ler", Gra­nit­zer Stra­ße 16, 18586 Sel­lin, Te­le­fon (03 83 03) 18-0

Der nächst ge­le­ge­ne ICE Bahn­hof ist Binz. Ei­ne Fle­xi­bus­hal­te­stel­le ist in fu­ß­läu­fi­ger Ent­fer­nung zum Haus "See­ad­ler".